Kontakt

legalsupport sp. z o.o.
ul. Feldmana 4/7
31-130 Kraków


NIP: 676-21-64-973
Regon: 357215830
KRS 0000108190 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Kapitał zakładowy: 133 000 złAktualności