Reklamy będą usuwane z bloków

Dodano 0000-00-00 00:00:00

Im więcej reklam alkoholu, tym młodzież częściej po niego sięga. Dlatego reklama oraz promocja piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze będzie możliwa jedynie między godziną 6.00, a 23.00.

Takie zmiany zakłada przekazany do Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Reklamowanie piwa będzie dozwolone przed godziną 23 tylko w trakcie trwania imprezy sportu kwalifikowanego.

- Zmiana ta podyktowana jest potrzebą ograniczenia wpływu reklam i promocji piwa na małoletnich odbiorców środków masowego przekazu - uzasadnia projekt ustawodawca.  

Propozycja Ministerstwa Zdrowia jest powrotem do poprzednich przepisów, które obowiązywały przed rokiem 2002. Po tej dacie zwiększono liczbę godzin, w jakich dopuszczalna jest emisja filmów reklamowych, promujących piwo. Spowodowało to trzykrotny wzrost spotów z reklamami alkoholu.

- Po roku 2002 liczba emisji filmów reklamowych alkoholu wzrosła z ponad 10 tys. do ponad 30 tys. - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Według resortu istnienie jednoznaczny związek między wydłużeniem czasu emisji reklam, a wzrostem konsumpcji alkoholu przez młodzież. Potwierdziły to badania ujawnione przez Światową Organizację Zdrowia w roku 2001 na Konferencji Ministrów Zdrowia w Sztokholmie oraz badania przeprowadzone w roku 2005 przez „University of Connecticut" na próbie 1800 osób w wieku 15-26 lat.

Z raportu Komisji Europejskiej - sporządzonego w roku 2005 - wynika z kolei, że w państwach o częściowych ograniczeniach reklamy napojów alkoholowych poziom jego spożycia jest niższy aż o 16 proc. w porównaniu z państwami, gdzie takich ograniczeń nie ma.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Czytaj więcej » Zmiany w prawie


Aktualności