Emerytury "esbeków" w Trybunale Konstytucyjnym

Dodano 0000-00-00 00:00:00

Ustawa obniżająca emerytury 41 tysiącom funkcjonariuszy służb specjalnych PRL jest niezgodna z konstytucją - tak twierdzą posłowie Lewicy, którzy złożyli w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Sędziowie Trybunału w pełnym składzie rozpoznają dzisiaj wniosek grupy posłów na Sejm, dotyczący zasad naliczania wysokości emerytur dla funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa PRL.

Kwestionowana ustawa (Dz.U.2009 Nr 24, poz. 145) obniżyła świadczenia emerytalne członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990.

Posłowie Lewicy twierdzą, że prawo do emerytury jest konstytucyjnym prawem podmiotowym każdej jednostki. Ponadto ustawa wprowadza rażąco niesprawiedliwe przepisy, zakłada domniemanie winy i nosi znamiona represyjności - uważają wnioskodawcy.

- Ustawodawca uchwalając nowelizację uznał, że wszystkie osoby pełniące służbę w organach bezpieczeństwa państwa, bez żadnego wyjątku, nie zasługują na uprawnienia zawarte w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym - sądzą posłowie Lewicy.

Według nich dokument autorstwa Platformy Obywatelskiej łamie zasadę ochrony praw słusznie nabytych.

W uzasadnieniu zaskarżonej ustawy czytamy natomiast, że przywileje emerytalne związane z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL nie zasługują na ochronę prawną przede wszystkim ze względu na powszechne poczucie naruszenia w tym zakresie zasady sprawiedliwości społecznej.

W preambule podważanej noweli napisano z kolei, że funkcjonariusze organów bezpieczeństwa pełnili swoje funkcje bez ponoszenia ryzyka utraty zdrowia lub życia, korzystając przy tym z licznych przywilejów materialnych i prawnych w zamian za utrwalanie nieludzkiego systemu władzy.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Czytaj więcej » Zmiany w prawie


Aktualności