Zmiany związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Dodano 2008-12-19 02:18:34

Jakie przepisy się zmienią?

Z dniem 20 grudnia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wprowadza ona zmiany w:

ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.),ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 2007 r., Nr 65, poz. 437, ze zm.),ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1590, ze zm.),ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. 2004 r., Nr 116, poz. 1206, ze zm.),ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r., Nr 249, poz. 2104, ze zm.),ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 r., Nr 227, poz. 1658, ze zm.).

Czemu ma służyć nowelizacja?

Polska, jako członek Unii Europejskiej, zobowiązała się do wykorzystania przyznanych nam środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wysokość tych środków i termin ich wykorzystania oraz rozliczenia jest związany z okresem budżetowania WE, co oznacza, że środki niewykorzystane będą musiały zostać zwrócone. Z tego też powodu konieczne były zmiany w prawie krajowym, które umożliwią nie tylko efektywne wykorzystanie tych środków, ale również wykorzystanie ich w określonym terminie tak, aby Polska zyskała jak najwięcej możliwości rozwoju kraju. 

Nowelizacja ma na celu zapewnienie sprawności wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i efektywności ich wydatkowania.

Wprowadzane zmiany są również istotne dla kształtowania i koordynacji polityki rozwojowej w Polsce. 

O projekcie pisaliśmy: Trzeba usprawnić system wdrażania funduszy europejskich

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. 2008 r., Nr 216 poz. 1370)
Czytaj więcej » Zmiany w prawie


Aktualności