Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Dodano 2008-12-19 03:16:18

Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasypywane są pytaniami od nauczycieli obawiających się utraty prawa do przechodzenia na wcześniejsze emerytury w związku z zawetowaniem przez prezydenta ustawy o emeryturach pomostowych. Wyjaśniamy zatem, że weto prezydenta wcale nie odbiera nauczycielom możliwości korzystania ze świadczeń przed osiągnięciem wieku emerytalnego. 

Jedną z możliwości określa art. 88 Karty Nauczyciela. Przepis ten daje nauczycielowi prawo do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek. Konieczne jest jednak spełnienie warunku stażu pracy.

Osoba, która chce skorzystać z tego przywileju musi legitymować się co najmniej 30-letnim okresem zatrudnienia (składkowym i nieskładkowym), w tym co najmniej 20-letnim okresem pracy "przy tablicy", ewentualnie 25-letnim okresem zatrudnienia i 20-letnią pracą w szkolnictwie specjalnym. Te dwadzieścia lat pracy nauczycielskiej musi być wykonywane co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. Dodatkowym warunkiem wymaganym do przyznania emerytury jest rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela.

Prawo to obejmuje wszystkich nauczycieli, niezależnie od ich daty urodzenia.

Do kiedy nauczyciel powinien spełnić warunki do wcześniejszej emerytury i kiedy powinien rozwiązać umowę o pracę tłumaczy Halina Wolińska, dyrektor Departamentu Centrali ZUS. 

Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl

 

Czytaj więcej » Zmiany w prawie


Aktualności