Parlament przyjął budżet UE na 2009 rok

Dodano 2008-12-19 04:14:25

Parlament Europejski przyjął budżet UE na 2009 rok. Natychmiast po głosowaniu budżet podpisał przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering. Podpis przewodniczącego zakończył procedurę uchwalania budżetu Unii Europejskiej.

Po przewidzianych w ramach procedury budżetowej rozmowach z Radą w listopadzie, Parlament Europejski zatwierdził dziś plan wydatków Unii Europejskiej na 2009 rok, który przewiduje płatności na kwotę 116 096 milionów euro, co stanowi 0,894% DNB UE. Posłowie wierzą, że ta kwota pozwoli na utrzymanie finansowania na właściwym poziomie priorytetów, które Parlament wskazał w pierwszym czytaniu. Przede wszystkim chodzi o wydatki w dziale 1 - Wzrost i zatrudnienie, konkurencyjność, spójność. Na niektóre działania i programy, takie jak rozwój badań i program Galileo, posłowie przewidzieli więcej środków niż proponowano we wstępnym projekcie budżetu i poprawkach Komisji Europejskiej.

"Dla mnie najważniejsze było zapewnienie silnego wsparcia finansowego działaniom na rzecz klimatu, wzrostu zatrudnienia i wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Parlamentowi udało się zabezpieczyć finansowanie dziedzin, które postrzega priorytetowo. Równie ważne było zagwarantowanie miliarda pomocy żywnościowej dla krajów rozwijających się" - powiedziała Jutta HAUG (PES, DE), autorka sprawozdania w sprawie części ogólnej budżetu UE.

"Z takim budżetem będziemy w stanie sfinansować podstawowe potrzeby Unii Europejskiej" - powiedział przewodniczący Komisji Budżetowej Reimer BÖGE (EPP-ED, DE). Zapowiedział, że Parlament Europejski jest gotów do rozmów z Komisja Europejską, które umożliwią sfinansowanie działań w ramach programu ożywienia gospodarki (Economic Recovery Plan), w tym o działaniach poprawiających wydajność i zarządzanie energetyczne i dostęp do szerokopasmowych łącz internetowych.

"Nie ma rutynowych budżetów, a procedura przygotowania budżetu Unii Europejskiej na rok 2009 dobrze to ilustruje" - powiedział poseł Janusz LEWANDOWSKI (EPP-ED, PL), wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej i sprawozdawca części budżetu innych (niż Komisja) instytucji. "Na uwagę zasługuje wprowadzenie nowej linii budżetowej dla Morza Bałtyckiego, co jest wyrazem zrównania tego regionu z uprzywilejowanym dotąd rejonem Morza Śródziemnego. Korzystne jest także zwiększone finansowanie w zakresie wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwa energetycznego i innych wymiarów bezpieczeństwa w Europie" - powiedział Janusz Lewandowski

Posłowie przywrócili także zwiększone finansowanie agencji monitorowania granic zewnętrznych FRONTEX, polityk i działań podejmowanych w związku z koniecznością przeciwdziałania zmianom klimatycznym lub zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Więcej środków trafi także do Funduszu dla Uchodźców w dziale 3 - Wolność, Bezpieczeństwo i Sprawiedliwość, Obywatelstwo.

Parlament przewidział kwotę 133 845 mln euro na zobowiązania (1,03% DNB UE). Posłowie z niepokojem przyjmują rosnące z każdym rokiem różnice między poziomem zobowiązań (maksymalny pułap zobowiązań, jakie w danym roku mogą zostać podjęte) a poziomem płatności (wysokość faktycznych wydatków z budżetu).

Inne zmiany w projekcie budżetu do drugiego czytania dotyczyły przekazania dodatkowego miliarda euro w ramach pomocy na złagodzenie skutków gwałtownych zmian cen żywności i zapobieżenie klęsce głodu w krajach trzeciego świata w latach 2008-10.

Budżet Parlamentu Europejskiego na 2009 rok zamknie się kwotą 1 530 mln euro (w 2008 roku było to 1 453 mln euro).

"Budżet Parlamentu rośnie o 5.3 proc. utrzymując się poniżej progu 20 proc. wydatków administracyjnych Unii Europejskiej, co jest wyrazem oszczędnego gospodarowania pieniędzmi europejskich podatników" - podkreślił poseł Lewandowski.

 

Poszczególne pozycje proponowanego przez PE budżetu na 2009 r.

133.845.980.852 euro (zobowiązania); procent DNB: 1,03%

116.096.062.329 euro (płatności); procent DNB: 0,894%

3.187.019.148 euro (nadwyżka), różnica miedzy wieloletnią perspektywą finansową a poziomem zobowiązań w budżecie rocznym.

Link do komunikatu i tabeli finansowej/ Kliknij aby otworzyć/

Jutta HAUG (PSE, DE)

Janusz LEWANDOWSKI (EPP-ED, PL)

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska, 18.12.2008

Czytaj więcej » Zmiany w prawie


Aktualności