Czy minister pracy się obija?

Dodano 2008-12-19 04:06:19

Podajemy treść wyjaśnienia MPiPS w związku z artykułem „Minister pracy się obija", zamieszczonym w Fakcie z 18 grudnia 2008 roku: 

"Panie Redaktorze,  

artykuł „Minister pracy się obija" zamieszczony w Fakcie z dnia 18 grudnia 2008 roku spełnia wszystkie kryteria nierzetelnego dziennikarstwa. Jest podręcznikowym przykładem manipulacji.  

Każdy fakt oddzielnie jest prawdziwy, całość jest fałszem.

Rzeczywiście są ludzie, którzy wstają o 4 rano, aby dojechać do pracy. Czy to oznacza, że każdy kto nie wstaje o 4 rano do pracy, jest złym pracownikiem? Rzeczywiście minister J. Fedak w poniedziałek 15 grudnia do obiadu była w Zielonej Górze. Jak był uprzejmy wyrazić się Fakt „objechała dwie konferencje". Wyjaśniam, że minister J. Fedak „nie objechała dwóch konferencji", ale w ramach swoich obowiązków służbowych wzięła udział w dwóch konferencjach - w Sulechowie i Zielonej Górze. Brzmi inaczej? A może bardziej prawdziwie? Po czym „przez pół Polski" (tu Fakt ma rację) przyjechała do Warszawy w późnych godzinach nocnych. Pracowity minister według gazety, to taki, który siada za biurkiem około 8 i wychodzi z pracy około 16.  A co posiedzeniami Sejmu do późnych godzin nocnych? A co ze spotkaniami np. w ramach Komisji Trójstronnej po godzinie 16?  Cała Polska widziała minister w pracy po godzinie 22 podczas okupacji budynku przez związkowców. Minister można bardzo często spotkać w ministerstwie po godzinie 18, 20, czy nawet później. Miejscem pracy ministra nie jest tylko budynek ministerstwa. Minister wykonuje swoje obowiązki bardzo często poza budynkiem ministerstwa, po godzinie 16 i zdarza się, że w weekendy. Przejdźmy teraz do tytułu, który ma pomóc czytelnikowi zrozumieć intencje autorów: Minister pracy się obija. O tym, czy ktoś się obija w pracy lub nie, świadczą rezultaty jego pracy. Minister J. Fedak objęła swój urząd w listopadzie 2007 roku. W ciągu roku jej urzędowania Rada Ministrów przyjęła 22 ustawy przygotowane w MPiPS, 11 rozporządzeń i 13 tzw. „innych dokumentów" (programy lub  sprawozdania), w tym tak ważne, jak ustawy domykające system emerytalny czy ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. J. Fedak jest ministrem, który  nie zawahał się dokończyć prace nad ustawą o emeryturach pomostowych. Przez 10 lat każdy kolejny minister pracy odkładał tę ustawę „na później" z obawy przed protestami społecznymi, których jesteśmy właśnie świadkami. Obecnie w ministerstwie trwają intensywne prace nad kilkunastoma projektami ustaw, między innymi nad ustawą o pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawą o równym traktowaniu, o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ...

Jeżeli tak efektywnie pracuje osoba podejrzewana przez Pana redaktora o obijanie się, to jakie sukcesy musiałyby mieć osoby uznane za pracowite?  

Bożena DIABY Rzecznik MPiPS"

Źródło: www.mps.gov.pl

Czytaj więcej » Zmiany w prawie


Aktualności