Będzie można bez ograniczeń produkować wino gronowe...

Dodano 2008-12-19 05:48:58

Jakie przepisy mają dotyczyć branży winiarskiej?

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Jakie zmiany przewidziano?

Projekt ustawy znosi obowiązujący limit produkcji wina gronowego. Likwiduje ograniczenia w sadzeniu winorośli w Polsce. Rozszerza liczbę odmian winorośli, z których będzie można produkować wino gronowe. Umożliwia uprawę w naszym kraju odmian zakwalifikowanych do wyrobu wina gronowego w Unii Europejskiej.

Projekt zezwala też na wzbogacanie, czyli dodanie cukru, do winogron, moszczu i wina gronowego przez producentów tego trunku, wyrabianego z winogron zebranych w Polsce. Minister rolnictwa będzie mógł także wystąpić do Komisji Europejskiej o zwiększenie dozwolonego poziomu wzbogacania w przypadku wystąpienia wyjątkowo niekorzystnej pogody podczas dojrzewania owoców.

Zgodnie z projektem, z obowiązków, jakim podlegają przedsiębiorcy, zwolnione zostaną podmioty wyrabiające wino gronowe z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000 hl. Podmioty produkujące wyroby winiarskie w składzie podatkowym, w tym również wino gronowe z upraw własnych w ilości większej niż 1000 hl, mają podlegać takim samym obowiązkom jak przedsiębiorcy (chodzi wyłącznie o spełnienie przez nich wymogów techniczno-technologicznych).

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin będzie musiała przekazywać ministrowi rolnictwa informację o wynikach kontroli upraw winorośli. Doprecyzowano zasady przekazywania informacji Agencji Rynku Rolnego przez podmioty zajmujące się wyrobem lub rozlewem wina gronowego, przeznaczonego do obrotu.

Projekt nowelizacji przygotowano ze względu na konieczność wprowadzenia do polskiego prawa zmian zawartych w przepisach unijnych. 

Źródło: www.kprm.gov.pl

Podstawa:

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Czytaj więcej » Zmiany w prawie


Aktualności